SWELL Financial Group a.s.

SWELL Financial Group a.s. bola založená v roku 2020 so sídlom v Bratislave.

V predstavenstve pôsobia:

  • Martin Mikolášek – predseda predstavenstva
  • Gabriel Jaščur – člen predstavenstva

Odborným garantom spoločnosti v sektore Poistenia alebo zaistenia je Zuzana Salajová, v ostatných sektoroch Gabriel Jaščur.

Spoločnosť v roku 2021 dosiahla tržby vo výške 304 762 eur.

Spoločnosť SWELL s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie v nasledovných sektoroch:

  • Poistenie alebo zaistenie
  • Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
  • Kapitálový trh
  • Prijímanie vkladov
  • Doplnkové dôchodkové sporenie
  • Starobné dôchodkové sporenie
Tabuľa