OVB Allfinanz Slovensko a.s

Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s. bola založená v roku 1993 so sídlom v Bratislave.

V predstavenstve pôsobia:

  • Jaroslav Vonkomer – predseda predstavenstva
  • Benedikt Fronc – člen predstavenstva
  • Robert Schmidt – člen predstavenstva
  • Andreas Simon – člen predstavenstva

Odborným garantom spoločnosti vo všetkých sektoroch je Alena Fábryová.

Spoločnosť v roku 2022 zvýšila zisk o 7 % na 3,673 miliónov eur a tržby jej narástli o 14 % na 50,02 miliónov eur.

Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s. vykonáva finančné sprostredkovanie v nasledovných sektoroch:

  • Poistenie alebo zaistenie
  • Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
  • Kapitálový trh
  • Prijímanie vkladov
  • Doplnkové dôchodkové sporenie
  • Starobné dôchodkové sporenie
Tabuľa