MERKURY BROKER, s.r.o.

Spoločnosť MERKURY BROKER, s.r.o. bola založená v roku 2003 so sídlom v Košiciach.

Ako členovia štatutárneho orgánu pôsobia:

  • Róbert Richtárik - konateľ
  • Marián Šmelko - konateľ

Odborným garantom spoločnosti vo všetkých sektoroch je Róbert Richtárik.

Spoločnosť v roku 2021 zvýšila zisk na 11 882 eur a jej tržby tvorili 989 211 eur.

Spoločnosť MERKURY BROKER, s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie v nasledovných sektoroch:

  • Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
  • Poistenie alebo zaistenie
Tabuľa