GRANDEN s.r.o.

Spoločnosť GRANDEN s.r.o. bola založená v roku 2003 so sídlom v Bratislave.

Ako členovia štatutárneho orgánu pôsobia:

  • Eva Gránska – konateľ
  • Jozef Kollár - konateľ

Odborným garantom spoločnosti vo všetkých sektoroch je Eva Gránska.

Spoločnosť v roku 2021 dosiahla zisk 315 446 eur a tržby vo výške 2,338 miliónov eur.

Spoločnosť GRANDEN s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie v nasledovných sektoroch:

  • Poistenie alebo zaistenie
Tabuľa