FinGO.sk

Spoločnosť FINGO.SK s. r. o. bola založená v roku 2016 so sídlom v Bratislave.

Ako členovia štatutárneho orgánu pôsobia:

  • Lívia Palásthyová – konateľ
  • Roland Dvořák – konateľ
  • Veronika Gajdošová - konateľ

Odborným garantom spoločnosti vo všetkých sektoroch je Veronika Gajdošová.

Spoločnosť v roku 2021 dosiahla zisk 2,410 miliónov eur a tržby jej narástli o 42 % na 19,50 miliónov eur.

Spoločnosť FINGO.SK s. r. o. vykonáva finančné sprostredkovanie v nasledovných sektoroch:

  • Poistenie alebo zaistenie
  • Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
  • Kapitálový trh
  • Prijímanie vkladov
  • Doplnkové dôchodkové sporenie
  • Starobné dôchodkové sporenie
Tabuľa