ČSOB Leasing, a.s.

Spoločnosť ČSOB Leasing, a.s. bola založená v roku 1996 so sídlom v Bratislave.

V predstavenstve pôsobia:

  • Richard Daubner – predseda predstavenstva
  • Michal Hollý – člen predstavenstva
  • Vladimír Vajgel – člen predstavenstva

Spoločnosť v roku 2021 zvýšila zisk o 52 % na 22,04 miliónov eur a jej tržby dosiahli 41,12 miliónov eur.

Spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie v rámci obchodnej spoločnosti ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., v ktorej odborným garantom Stella Hulíková.

Spoločnosť ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie v nasledovných sektoroch:

  • Poistenie alebo zaistenie
Tabuľa