Brokeria, a.s.

Spoločnosť Brokeria, a.s. bola založená v roku 2016 so sídlom v Bratislave.

V predstavenstve pôsobia:

  • Radoslav Červenec – predseda predstavenstva
  • Milan Repka – člen predstavenstva

Odborným garantom spoločnosti vo všetkých sektoroch je Mgr. Viera Homolová.

Spoločnosť v roku 2022 zvýšila svoj zisk o 7 % na 1,31 miliónov eur a tržby jej narástli o 10 % na 17,59 miliónov eur.

Spoločnosť Brokeria, a.s. vykonáva finančné sprostredkovanie v nasledovných sektoroch:

  • Poistenie alebo zaistenie
  • Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
  • Kapitálový trh
  • Prijímanie vkladov
  • Doplnkové dôchodkové sporenie
  • Starobné dôchodkové sporenie
Tabuľa