Výsadba stromov v Skatepark Rusovce

 

Stromy pre partnerov

Svoju „zelenú“ aktivitu v podobe partnerského programu Partner Positive 2023 zacielila spoločnosť na Skate Park Rusovce v Bratislave. Novovytvorená betónová prekážková dráha pre skateboardistov si doslova pýtala oživenie a zároveň ochranu pred nečasom alebo prisilným slnkom, ktorú jej v budúcnosti poskytnú koruny stromov vysadených softvérovou firmou a jej partnermi zo sveta finančného sprostredkovania.

Cieľom programu je oceniť tých obchodných partnerov, ktorí v rámci finančného sprostredkovania najvýraznejšou mierou prispeli k zníženiu spotreby papiera intenzívnym využívaním softvérových nástrojov,“ povedal zakladateľ a CEO spoločnosti Positive Filip Schochmann.

„Rozhodli sme sa, že výsadba stromov v mene našich partnerov je tou najlepšou synergiou, akú si vieme predstaviť. Nie je vôbec náhoda, že sme si vybrali lokalitu skateparku, keďže odkazom našej snahy je zlepšiť životné prostredie pre budúce mladšie generácie,“ uviedol ďalej.

Vďaka tomu na športovisku navštevovanom najmä miestnymi skateboardistami pribudol jeden platan a tri okrasné jablone. Akcia nie je jednorazová a firma v ekologickom oceňovaní najaktívnejších paperless, teda bezpapierových spoločností, plánuje pokračovať aj v budúcnosti.

 

Produkty chrániace prírodu

Zásluhou spoločnosti Positive jej partneri prispievajú k ochrane lesov viacerými spôsobmi. Využitím online porovnávača poistných produktov MultiKalkulacka.sk svojim klientom pomáha vytvárať online poistné zmluvy bez potreby ich tlače. Ak zákazník potrebuje s klientom podpísať nejakú dokumentáciu, taktiež môže odbremeniť les, všetko vybaviť online a na diaľku prostredníctvom aplikácie E-záznam.

Fyzická evidencia uzatvorených zmlúv a rozpočítavanie provízií prostredníctvom rozsiahlych „papierových“ riešení je vďaka digitalizácii procesov tiež už minulosťou, pričom partneri Positive dokážu všetko potrebné evidovať a archivovať s pomocou maklérskeho systému ICM4.

Program Partner Positive 2023 však prináša aj pridanú hodnotu v tom, že klienti nielenže zrýchlili svoju prácu a odbremenili svojich zákazníkov od množstva nepríjemných a zdĺhavých administratívnych krokov, ale zároveň aj prispeli k ochrane životného prostredia. Preto ich Positive ocenila tým, že ich snahu ešte viac umocnila výsadbou novej zelene.

 

Spoločnosti ocenené v prvom štvrťroku 2023

Spoločnosti, ktoré Positive ocenila v prvom štvrťroku 2023, sú: Brokeria, a. s., ČSOB Leasing, a. s., FinGO.sk, GRANDEN, s. r. o., MERKURY BROKER, s. r. o., OVB Allfinanz Slovensko, a. s., a SWELL Financial Group, a. s.

 

Partneri o partnerskom programe

O nevyhnutnosti digitalizácie finančného trhu hovorí prevádzková riaditeľka spoločnosti Brokeria Viera Homolová, ktorá ju považuje za dôležitú súčasť prakticky všetkých finančných procesov. „Potrebné je nielen digitalizovať, ale aj hľadať čo najjednoduchšie používateľské riešenia,“ konštatuje a dodáva, že „ekologický aspekt digitalizácie v podobe zvýšenej ohľaduplnosti k životnému prostrediu je cenný ako všetko, čo pomáha priblížiť slovenskú spoločnosť k životu v zdravej a udržateľnej krajine“. Mimochodom, tento samostatný finančný agent spolupracuje so spoločnosťou Positive od svojho vzniku v roku 2016.

 

 

Ďalšou spoločnosťou v projekte Partner Positive 2023 je spoločnosť SWELL Financial Group. Tento finančný agent sa na slovenskom finančnom trhu objavil len pred dvomi rokmi v čase digitalizačného boomu, takže online procesy sú preňho viac ako samozrejmé. „Od Positive na uzatváranie zmlúv neživotného poistenia využívame Multikalkulačku a podobný bezpapierový nástroj fungujúci na 7 až 10 klikov sa nám podarilo vyvinúť aj v rámci kapitálového trhu. Myslím si, že je skvelé, že aj takýmto spôsobom dokážeme šetriť životné prostredie,“ vysvetľuje zakladateľ a predseda predstavenstva spoločnosti Gabriel Jaščur.

 

 

Pridanú hodnotu digitalizácie vo svete financií v podobe šetrenia, respektíve ďalšieho rozvoja životného prostredia, ocenil aj riaditeľ divízie obchodu spoločnosti FinGO.sk Marek Gemainer: „Veľmi sa mi na tejto aktivite páči, že zasadením týchto stromov budujeme niečo pre ďalšie generácie. Teší ma, že naša spolupráca s Positive prináša pekné plody, a to nielen v podobe rýchlejšieho a efektívnejšieho spracovania obchodných prípadov našimi maklérmi, ale že úsporou papiera má aj ekologický rozmer v podobe ochrany týchto zelených stromov.“

 

 

Aj aktuálny líder na slovenskom trhu finančného sprostredkovania OVB Allfinanz Slovensko vníma otázku digitalizácie ako mimoriadne dôležitú. „Naše digitálne riešenia zahŕňajú biometrický podpis, podpis sms kódom či tvárovú biometriu. Využívame tiež inovatívny porovnávač poistenia od spoločnosti Positive, ktorý nám pomáha efektívne sprostredkovať poistné produkty. Veríme, že digitalizácia je kľúčom k našej spoločnej udržateľnej budúcnosti,“ vymenúva finančný analytik spoločnosti Marián Búlik.

 

 

Ekologický aspekt v našej spoločnosti je dlhodobejší, pretože s digitalizáciou procesov sme začali už pred 6 až 7 rokmi. Tiež sme si spočítali, koľko ton papiera sme vďaka tomu ušetrili. Preto podporujeme tieto aktivity aj naďalej a vidíme v nich hmatateľné výsledky – nielen zo strany klientov, ale tiež zo strany našich lízingových tímov,“ povedala manažérka tímu poistenia v ČSOB Leasing Stela Hulíková s tým, že od spoločnosti Positive od roku 2020 pri uzatváraní neživotného poistenia využíva finančný produkt Multikalkulačka.