Spoločnosť Positive prichádza s oceňovaním svojich zákazníkov značkou Partner Positive 2023

vygenerovaných online zmlúv
ton ušetreného papiera
vysadené stromy

Cieľom spoločnosti Positive, ktorá je popredným dodávateľom softvérových riešení pre finančných agentov, je zefektívniť prácu svojich klientov pri výkone finančného sprostredkovania prostredníctvom rozsiahleho portfólia softvérových nástrojov. Svoje poslanie však vníma oveľa širšie a preto prináša novinku v podobe ocenenia pre tých svojich klientov, ktorí digitalizáciu poistenia prostredníctvom jej softvérov realizujú čo najefektívnejšie.

Online nahradil papier

V súčasnosti je čoraz naliehavejšia potreba minimalizovať papierovú zmluvnú dokumentáciu a nahradiť ju online dokumentmi. Toto poslanie sa darí napĺňať hneď viacerými softvérmi od Positive, no prvé miesto si v tomto smere naďalej drží aplikácia MultiKalkulacka.sk. Tá umožňuje, aby sa celé poistenie klienta zrealizovalo online, teda s maximálnou úsporou papiera.
Prostredníctvom MultiKalkulacka.sk dochádza k úspore papiera nielen s ohľadom na poistnú zmluvu a k nej prislúchajúce rozsiahle všeobecné poistné podmienky a inú dokumentáciu poisťovne, ale zároveň sa klientovi online zasiela aj dokumentácia týkajúca sa sprostredkovania finančnej služby.

Úspora je 50 ton papiera

Len v roku 2022 sa vďaka tomuto inovatívnemu softvérovému nástroju podarilo ušetriť viac ako 10 miliónov kusov papiera. Keďže hmotnosť jedného listu papiera formátu A4 je 5 gramov, spoločnosti podarilo ušetriť celkovo viac ako 53 ton papiera.

Prispeli k digitalizácii

Keďže digitalizácia poistenia by bez podpory a aktivity jednotlivých klientov nebola možná, spoločnosť Positive sa v roku 2023 rozhodla oceniť klientov, ktorí sa podstatnou mierou zaslúžili o zvýšenie online produkcie poistných zmlúv prostredníctvom MultiKalkulacka.sk. Ocenení boli taktiež partneri, ktorí vo svojej rozvíjajúcej sa činnosti môžu výrazne napomôcť podpore online predaja.
„Na našich partneroch si vážime nielen našu dlhoročnú spoluprácu a významnú kooperáciu, ale taktiež ich výsledky na dosahovaní cieľov, ktoré nie sú primárnym poslaním ich činnosti. Mám na mysli ochranu životného prostredia a rozvoj digitalizácie. Preto sme sa rozhodli, že popri každodennej hektickej práci je potrebné nájsť si priestor na vyjadrenie vďaky za našu spoločnosť. Rozhodli sme sa zaviesť označenie Partner Positive, ktoré bude v priebehu roku 2023 udeľované spoločnostiam, ktoré podstatnou mierou prispievajú k digitalizácii finančného sprostredkovania využívaním našich softvérov,“ hovorí konateľ spoločnosti Positive Filip Schochmann.

Ocenené spoločnosti

V oceňovaní partnerských spoločností plánujeme pokračovať počas celého roka 2023, keď budeme priebežne hodnotiť prínos aplikácie MultiKalkulacka.sk k digitalizácii sprostredkovania neživotného poistenia.
Tabuľa